Pages

Minggu, 01 Agustus 2010

Pertanyaan Sederhana… APAKAH ENGKAU MENGENAL ALLAH ?

Pertanyaan itu terdengar begitu sederhana, tetapi – menurut saya- sangat sulit untuk dijawab dengan tepat. Bagi yang merasa sudah mengenal Allah dengan baik akan menjawab dengan mantab “ Ya aku mengenal Allah “. Sebaliknya bagi yang merasa awam akan takut mengatakan kalau aku mengenal Allah, dan akan memilih jawaban sebaliknya yaitu “ Aku tidak mengenal Allah “. Bagaimana kalau pertannyaan itu ditujukan kepada saya ? Sependek pengetahuan dan sekerdil pemahaman saya, jawaban saya kurang lebih begini….

Aku tidak berani mengatakan mengenal Allah, karena Allah adalah Dzat yang maha tak terbatas. Rahman - Rahim Nya maha tak terbatas, KeadilanNya…., KekuasaanNya….., KeperkasaanNya….., Kekayaannya….., …..dst…Semuannya maha tak terbatas. Sementara sebaik-baik pengenalan manusia ada batasnya. Jadi aku yang sangat terbatas ini merasa tidak pantas mengaku mengenal Yang Maha Takterbatas ini.

Untuk mengaku tidak mengenal Allah…. aku juga tidak berani. Jika aku tidak mengenal Allah…, aku berdoa kepada siapa… ? aku shalat menghadap siapa …? aku diciptakan oleh siapa….? Dan aku akan kembali kepada siapa… ?

Aku lebih suka menjawab....
Aku mengenal Allah sebatas mana Allah MENGENALKAN DIRINYA KEPADAKU, dan akan aku gunakan untuk melaksanakan PENGHAMBAANKU kepadaNya. Dan aku berharap Allah LEBIH MENGENALKAN DIRINYA KEPADAKU sehingga aku LEBIH MENYEMPURANAKAN PENGHAMBAANKU kepadaNya. Amin

Terimakasih berkenan menyisihkan waktu membaca tulisan ini. Saya hargai kritik, saran atau komenya.

2 komentar:

  1. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

    BalasHapus
  2. Allah Maha Besar, Tiada Tuhan Selain Allah dan Allah adalah segala-galanya, suwun

    BalasHapus